اداره آموزش و پرورش آزاد شهر یک شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ (۱۳۹۴/۰۴/۱۴)
Sunday , جوييه 5 , 2015 (2015/07/05)
ورود کاربران

اداره راهبری مکاتبات و اسناد
اداره کل آموزش و پرورش
استان گلستان

Copyright © 1393 Shakhes Rayane Sepahan
Ver.5.8.5 Email :Poshtibani@ShakhesRayane.ir
 

ورود به بخش مدیریت

ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
خواندن کد
رمز عبور :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به اداره راهبری مکاتبات و اسناد :